Εξωτερικο

Ζητούνται λογιστές στην Λεμεσό

Απαραίτητη η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

Το γραφείο ευρέσεως εργασίας First Audit Services Ltd με έδρα την Λεμεσό, προσλαμβάνει λογιστές για λογαριασμό συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Οι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι λογιστικών εργασιών καθώς και γραμματειακής υποστήριξης.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Έκδοση τιμολογίων
  • Παρακολούθηση των χρεωστών και πιστωτών
  • Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών
  • Δημιουργία προσφορών σε συνεννόηση με την διοίκηση
  • Εργασίες για κοινωνικές ασφαλίσεις, ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος

Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση λογιστικής
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Γνώση στην χρήση του λογιστικού συστήματος Intelisoft

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 16/03/2018

Γλώσσα: Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]