Εξωτερικο

Υπάλληλοι για βιβλιοπωλείο στο Λονδίνο

Ετήσιες απολαβές από 20.400 ευρώ

Πενθήμερο ωράριο με εργασία το Σάββατο

Το βιβλιοπωλείο HELLENIC BOOKSERVICE με έδρα το Λονδίνο, προσλαμβάνει Έλληνες για την θέση του βοηθού βιβλιοπώλη με συνοδευτικές διοικητικές ικανότητες.

Η επιχείρηση, με παρουσία 51 ετών στο χώρο, ειδικεύεται στα συγγράμματα Νέων και Αρχαίων Ελληνικών ενώ παράλληλα προμηθεύει σχολεία ανά τον κόσμο.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Διαχείριση τηλεφωνικών αιτημάτων

Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσίας

Ωράριο: Πενθήμερη εργασία (συν Σαββάτου)

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Αγγλική, Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: enquiries@hellenicbookservice.com