Εξωτερικο

Γραμματείς σε όργανα της Ευρωπ. Ένωσης

Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 28.000 έως 39.400 ευρώ

Στείλτε βιογραφικό, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα

Η ειδική συμβουλευτική Language Recruitment Services Ltd, με ειδίκευση στις προσλήψεις πολύγλωσσων υποψηφίων για λογαριασμό ευρωπαϊκών θεσμών και εταιρειών, ενισχύεται άμεσα με Έλληνες γραμματείς λογιστικής υποστήριξης.

Οι θέσεις προκηρύσσονται εξ ονόματος ρυθμιστικού και συμβουλευτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα το Λονδίνο.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Προετοιμασία και διανομή των ημερησίων διατάξεων
  • Διαχείριση των ημερησίων χρονοδιαγραμμάτων, του σχεδιασμού και του προγραμματισμού συνεδριάσεων
  • Σύνταξη και μορφοποίηση εγγράφων και πρακτικών
  • Παροχή πληροφοριών στους εκπροσώπους

Προσόντα:

  • Ευχέρεια στα Αγγλικά και ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας
  • Καλή γνώση σε περιβάλλον MS Office

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική (θα εκτιμηθεί η γνώση άλλης γλώσσας κράτους-μέλους)

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική φόρμα της εταιρείας ΕΔΩ