Εξωτερικο

Επόπτες καθαρισμού στην Λεμεσό

Άμεση απορρόφηση - Απαραίτητη η άδεια οδήγησης

Προβλέπεται εκπαίδευση νέων υπαλλήλων στα καθήκοντα της θέσης

Η εταιρεία καθαρισμού και διαχείρισης αποβλήτων Hellenic Tzilalis Ltd, με έδρα την Λεμεσό, προσλαμβάνει άμεσα Επόπτες καθαριότητας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι τα εξής:

  • Εποπτεία και καθοδήγηση προσωπικού
  • Οργάνωση εργασιών και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
  • Εκπαίδευση νέων υπαλλήλων και ανάθεση καθηκόντων
  • Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων πελατών

Προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Άδεια οδήγησης
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 19/02/2018

Γλώσσα: Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]