Εξωτερικο

Προσλαμβάνονται (άμεσα) αποθηκάριοι στη Λεμεσό

Απαιτούνται βασικές γνώσεις Η/Υ

Οι υπεραγορές Mary’s Market, με έδρα την Λεμεσό, προσλαμβάνουν αποθηκάριους με βασικά καθήκοντα την παραλαβή προϊόντων και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης.

Προσόντα:

  • Βασικές γνώσεις Υ/Η
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Επικοινωνία: 7000 6279

E-mail: [email protected]