Εξωτερικο

Υδραυλικοί στην Γερμανία

Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας

31/01/2018 | 11:09

Νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η εταιρεία Manus Zeitarbeit Frankfurt GmbH, με έδρα το Έρφουρτ της Γερμανίας. Aναζητά άτομα για την θέση:  υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων.

Προσόντα: Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως υδραυλικός εγκαταστάτης, θέρμανση και κλιματισμός ή παρόμοιο προφίλ

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Γερμανική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: +49 3695 8588240

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Arne Zimmer