Εξωτερικο

Έλληνες μεταφραστές στο Μπέρμιγχαμ

Απαιτείται προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης

Απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία

Έλληνες μεταφραστές και διερμηνείς ως ανεξάρτητους συνεργάτες αναζητά ο μεταφραστικός οργανισμός PREMIUM LANGUAGE SERVICES PROVIDER LTD, με έδρα το Μπέρμιγχαμ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαχειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες και να μεταφράζουν πρόσωπο με πρόσωπο.

Προσόντα:

  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία στο μεταφραστικό πεδίο

Ωράριο: Μερική απασχόληση

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: recruit@premiumlinguisticservices.com