Εξωτερικο

Οικονομικοί σύμβουλοι στο Ληντς

Προσφέρεται μισθός 22.800 ευρώ το χρόνο

Χορηγείται ετήσια άδεια 24 ημερών

Η οργάνωση συμβουλευτικής χρέους StepChange Debt Charity με έδρα το Ληντς, αναζητά οικονομικούς συμβούλους 18μηνης σύμβασης για το τηλεφωνικό της κέντρο.

Μεταξύ των παροχών είναι:

  • 24ήμερη ετήσια άδεια
  • Κυκλικό και ευέλικτο ωράριο
  • Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων
  • Κάρτα μετακίνησης

Προσόντα:

  • Εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον εστιασμένο στον πελάτη
  • Αντιμετώπιση περίπλοκων οικονομικών ερωτημάτων και συμβουλές χρέους
  • Ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα

Ωράριο: Μερική απασχόληση

Προθεσμία: 09/02/2018

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: 18 μήνες

E-mail: contactus@cccs.co.uk