Εξωτερικο

Ζητούνται ανειδίκευτοι εργάτες στην Γερμανία

Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτηση η εργασιακή εμπειρία - Πλεονέκτημα οι παροχές

Η επιχείρηση DAHMEN Personalservice GmbH, με έδρα την Κολωνία, προσλαμβάνει ανειδίκευτους εργάτες και τεχνίτες ελαιοχρωματισμών.

Μεταξύ των παροχών είναι:

  • Επιστροφή εξόδων μετακίνησης
  • Δυνατότητα προκαταβολής
  • Ακριβής πληρωμή και διαφανής τιμολόγηση

Προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη)

Ωράριο: 35 ώρες εβδομαδιαίως

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Γερμανική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κος Devin Hegewald