Εξωτερικο

Τεχνικοί και μηχανολόγοι μηχανικοί στην Γερμανία

Ο μισθός κυμαίνεται από 50.000 έως 80.000 ευρώ το χρόνο

22/01/2018 | 14:57

Η εταιρεία Organisation für Arbeitsvermit tlung, με έδρα το Μάνχαϊμ της Γερμανίας, αναζητά άτομα για την θέση τεχνικών μηχανολόγων μηχανικών.

Μεταξύ των καθηκόντων, είναι η διαχείριση έργων και η διαχείριση υποπρογραμμάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, η δημιουργία χωροταξικών σχεδίων, διαγραμμάτων ροής και σχεδίων κατασκευής και η συντήρηση και διανομή τεχνικής τεκμηρίωσης.

Προσόντα:

  • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως τεχνικός, επιτυχώς πτυχιούχος
  • Ασφαλής διαχείριση προγραμμάτων MS Office, SAP και συγκρίσιμων προγραμμάτων EDP

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Γερμανική και Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: +49 621 43850590

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Andreas Woernle