Εξωτερικο

Πωλητές στην Κύπρο με απολυτήριο Λυκείου

Απαιτείται καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

19/01/2018 | 11:08

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Tommy Hilfiger ζητά πωλητές μερικής/πλήρης απασχόλησης για κατάστημα της Λεμεσού.

Προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Ωράριο: Πλήρες και Μερική απασχόληση

Προθεσμία: Έως 19/2/2018

Γλώσσα: Αγγλική και Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Email: [email protected]