Εξωτερικο

Διευθυντές καταστήματος λιανικής πώλησης στην Λεμεσό

Απαιτείται ικανότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών

12/01/2018 | 16:44

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο αναζητά άτομα στην θέση, Διευθυντής/τρια Καταστήματος. 

Προσόντα: 

  • Ακαδημαϊκός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο
  • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 4-5 χρόνια στον τομέα των λιανικών πωλήσεων και σε διευθυντική θέση τουλάχιστον για 2-3 χρόνια
  • Ικανότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point)
  • Γνώση συστημάτων λιανικών πωλήσεων θα αξιολογηθεί θετικά στην όλη εμπειρία του υποψηφίου
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας


Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Έως 29/01/18

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

 Email: [email protected]