Εξωτερικο

Μισθός €1.500 το μήνα για μάγειρες στην Αυστρία

Απαιτείται καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας

12/01/2018 | 16:15

Συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρες ωράριο προσφέρει το ξενοδοχείο  Freinerhof , που αναζητά άτομα για την θέση του Μάγειρα.

Προσόντα:

  • Διδασκαλία ή αντίστοιχη πρακτική
  • Δίπλωμα οδήγησης Αρθ. (N)
  • Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: +43 (0)3859/ 8102

 Email:  freinerhof@gmx.at