Εξωτερικο

Γραμματείς ιατρών στο Λονδίνο

Ο μισθός φθάνει τα 32.000 ευρώ το χρόνο

11/01/2018 | 15:58

Το νοσοκομείο NHS Fife αναζητά γραμματείς ιατρών που, θα είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση ατόμων με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που επιθυμούν περαιτέρω εκπαίδευσή. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση και την εποπτεία της εργασίας στο κατώτερο προσωπικό και τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη. Θα έχουν, επίσης, την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Email: www.jobs.scot.nhs.uk