Εξωτερικο

Βοηθοί Λογιστών στην Λεμεσό

Απαιτείται προϋπηρεσία και γνώση χειρισμού λογιστικών προγραμμάτων

11/01/2018 | 13:15

Η εταιρεία Υ. & Μ. TSANGARIS KLIMATEC ENG.LTD με έδρα την Λεμεσό ασχολείται με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μηχανολογικών ειδών και ζητά άμεση πρόσληψη για την θέση του Βοηθού Λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση .

Προσόντα:

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία χρόνια σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, Λογιστικά προγράμματα)
  • Άριστη γνώση στην σύνταξη επιστολών
  • Εμπειρία στην χρήση λογιστικών προγραμμάτων
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Έως 10/2/2018

Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]