Εξωτερικο

Αναλυτές δεδομένων στο Λονδίνο (με 3.083 ευρώ το μήνα)

Απαιτείται υψηλό επίπεδο ικανότητας στη χρήση του Microsoft Office Suite

10/01/2018 | 14:27

Σε διαδικασία προσλήψεων βρίσκεται ο σύλλογος The Association Of Commonwealth Universities. Ζητούνται αναλυτές δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία διαχείρισης σύνθετων πληροφοριών και βάσεων δεδομένων εργασίας με ηλεκτρονικά εργαλεία και υψηλό επίπεδο ικανότητας στη χρήση του Microsoft Office Suite.

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: +44 (0)20 7380 6700