Εξωτερικο

Βοηθοί κοινωνικών λειτουργών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Προσφέρεται μισθός 34.000 ευρώ το χρόνο

10/01/2018 | 12:36

Η εταιρεία North Star, μια ομάδα συνεργατικών στελεχών, αναζητά άτομα για την θέση των βοηθών κοινωνικών λειτουργών.

Προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 19/01/2018

Γλώσσα: Αγγλική

Μισθός: 34.000 ευρώ το χρόνο

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: 01509 236434

E-mail: [email protected]