Εξωτερικο

Ψυχολόγοι στην Αυστρία

Απαιτείται πτυχίο στον τομέα της ψυχολογίας

09/01/2018 | 17:43

Η σουηδική κρατική υπηρεσία που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών υποθέσεων με ονομασία SiS αναζητά άτομα για την θέση του ψυχολόγου.

Ως ψυχολόγος ,θα εργαστείτε υπό την κατάλληλη επίβλεψη με όλη την εργασία της ψυχολογίας, όπως η αξιολόγηση και οι εργασίες θεραπείας, η έρευνα, η εκτίμηση κινδύνου, η επίβλεψη του προσωπικού κλπ.

Προσόντα:

  • Πτυχίο ψυχολογίας
  • Προηγούμενη προϋπηρεσία
  • Δίπλωμα οδήγησης 

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: 010-453 26 65