Εξωτερικο

Μάγειρες στην Αυστρία (πολλές extra παροχές)

Διατίθεται διαμέρισμα προσωπικού και πολλές ειδικές υπηρεσίες

Τα e-mails και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις εταιρείες
09/01/2018 | 16:23

Σε διαδικασία προλήψεων βρίσκεται η εταιρεία Teamwork-one η οποία αναζητά άμεσα μάγειρες για την συνεργασία της με γνωστό παντάστερο ξενοδοχείο στην Αυστρία.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία σε a la carte και συμπόσιο.

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: +49 961 38833500

E-mail: marzellus.keizers@teamwork-one.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Keizers