Εξωτερικο

Μάγειρες στην Αυστρία

Παρέχεται δωρεάν διαμονή και γεύματα από το ξενοδοχείο

05/01/2018 | 12:58

Το ξενοδοχείο Hotel Breitmoos αναζητά άτομα για την θέση του μάγειρα. Παρέχεται εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους .

Προσόντα:

  • Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας
  • Δίπλωμα οδήγησης

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Αποστολή βιογραφικών: info@breitmoos.at