Εξωτερικο

Γραμματείς ιατρών στη Μεγάλη Βρετανία

Απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές

29/12/2017 | 11:40

Σε διαδικασία προσλήψεων βρίσκεται το Golden Jubilee National Hospital.

Παρέχεται υποστήριξη από την ιατρική ομάδα και από τους υπάρχοντες χειρουργούς περίθαλψης στην ορθοπεδική και καρδιοχειρουργική.

Προσόντα:

  • Διαπιστευμένο πιστοποιητικό ιατρικής
  • Μεταπτυχιακές σπουδές

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Αποστολή βιογραφικών: http://www.nhsgoldenjubilee.co.uk.

Τηλέφωνο: 0141 951 5155