Εξωτερικο

Προμηθευτές επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Απαιτείται προηγούμενη πείρα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

28/12/2017 | 14:38

Σε διαδικασία προσλήψεων βρίσκεται η εταιρεία Igloo Automotive η οποία αναζητά άτομα για την θέση των προμηθευτών επιχειρήσεων.

Απαιτείται πείρα στην αφαίρεση και αντικατάσταση στους προφυλακτήρες, τις πόρτες, τα πτερύγια και τους πίνακες σε καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα.

Προσόντα: Γνώση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Ωράριο: Πλήρες

Γλώσσα: Αγγλική

Προθεσμία: Ανοιχτή

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Αποστολή βιογραφικών: automotiveheadoffice.61614BAE6.0@applythis.net

Τηλέφωνο: 01455 891358