Εξωτερικο

Ηνωμένο Βασίλειο: Στελέχη για τμήματα λιανικού εμπορίου

Δεν απαιτείται εμπειρία, καθώς παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία

28/12/2017 | 14:09

Η εταιρεία Zenith Home Romford αναζητά άτομα για τη στελέχωση τμημάτων πληροφόρησης σε σχέση με προϊόντα λιανικού εμπορίου.

Δεν απαιτείται προηγούμενη πείρα στον τομέα, διότι παρέχεται άμεση εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους από την εταιρεία.

Προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: 07516 697276

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]