Εξωτερικο

Εμπορικοί αντιπρόσωποι στη Σουηδία

Παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση στο marketing και την προώθηση προϊόντων

27/12/2017 | 12:52

Η εταιρεία TM - Huset Jönköping AB αναζητά εμπορικούς αντιπροσώπους για την προώθηση τηλεφωνικών κέντρων.

Προσόντα: Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης Αριθ. (N)

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Έως 09/01/2018

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: 036167200

Αποστολή βιογραφικών: ΕΔΩ 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Fanny Lindstrand