Εξωτερικο

Φυσιοθεραπευτές στην Αυστρία

Προσφέρεται μισθός 2.600€ το μήνα

18/12/2017 | 15:05

Πλήρες ωράριο και συμβάσεις αορίστου χρόνου προσφέρει η Völker Med στην θέση των φυσιοθεραπευτών χωρίς να απαιτείται προηγούμενη πείρα.

Προσόντα: Γνώση σε λεμφική αποστράγγιση (θεραπεία οίδημα, χειρουργική λεμφική αποστράγγιση)

Ωράριο: Πλήρες

Μισθός: 2.600€ το μήνα

Προθεσμία: Έως 31/12/2017

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Αποστολή βιογραφικών: ΕΔΏ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Sabine Bastian