Εξωτερικο

Φύλακες στην Γερμανία

Χρόνος εργασίας: περίπου 200 ώρες / μήνα

11/12/2017 | 18:56

Η πιστοποιημένη εταιρεία από το EURES, KOWA Personal προσλαμβάνει άτομα για προσωπικό ασφαλείας, πλήρους απασχόλησης για την προστασία της ιδιοκτησίας της στο Emden.

Προσόντα:

 • καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • Λευκό ποινικό μητρώο
   
  Ωράριο: Πλήρες

  Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

  Τηλέφωνο: +49 40 27167643

  Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ.Wolfgang Kowalski