Δημόσιο

335 προσλήψεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ στον ΟΑΕΔ

Μέσω ΑΣΕΠ η διαδικασία επιλογής -Ηλεκτρονικές αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου

Το μεταπτυχιακό ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης κρίνει τον διορισμό

Προσκλητήριο διορισμού σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ απευθύνει το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν 335 μόνιμες θέσεις  συμβούλων ανέργων και εργοδοτών στον ΟΑΕΔ.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό (προκήρυξη 15Κ/2017) έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ που διαθέτουν μεταπτυχιακό ετήσιας, τουλάχιστον, διάρκειας.

Από τον συνολικό αριθμό των θέσεων οι 305 αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ μιας ειδικότητας: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. ΟΙ υπόλοιπες 30 πτυχιούχους ΤΕΙ της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Η κατοχή μεταπτυχιακού κρίνει τον διορισμό. Διαβάστε την σελίδα 908 της προκήρυξης και προσέξτε το κρίσιμο σημείο. Σε αυτή την σελίδα αναφέρονται δυο κωδικοί (ΚΩΔ. 003, ΚΩΔ.004) που αντιπροσωπεύουν δυο διαφορετικές ομάδες μεταπτυχιακών.

Οι υποψήφιοι της πρώτης ομάδας διεκδικούν 221 θέσεις «συμβούλων ανέργων» από τις 305 που διατίθεται στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Το απαραίτητο μεταπτυχιακό σχετίζεται με την Επαγγελματική Συμβουλευτική, την Κοινωνική Ψυχολογία και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η έλλειψη μεταπτυχιακού μπορεί να αντικατασταθεί με 2ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτές τις εξειδικεύσεις

Οι υποψήφιοι της δεύτερης ομάδας μεταπτυχιακών θα μοιραστούν 84 θέσεις «συμβούλων εργοδοτών» που προσφέρονται στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση το ζητούμενο μεταπτυχιακό αφορά την Επιχειρηματική Συμβουλευτική, την Διοίκηση Επιχειρήσεων και άλλα σχετικά αντικείμενα σπουδών.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας». Με ένα κλικ στο «Συμπληρώστε την αίτηση» αποκτάτε ασφαλή σύνδεση με τον κόμβο του ΑΣΕΠ για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.