Εξωτερικο

Επόπτες Υγείας στην Υεμένη

Απαιτούνται τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης

Επόπτες υγείας επιλέγει αυτή τη περίοδο ο διεθνής οργανισμός διάσωσης IRC(International Rescue Committee).

Στα καθήκοντα της θέσης είναι η επίβλεψη των προγραμμάτων υγείας του IRC.Βάση η πόλη Άντεν της Υεμένης. Απαιτείται τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία.

Βασικό προσόν επιλογής είναι η κατοχή πτυχίου δημόσιας υγείας (MPH).

Αιτήσεις διαδικτυακά: ΕΔΩ

Τηλέφωνο: (212) 354-8973

Προθεσμία: Λήγει 30 Νοεμβρίου 2017