Εξωτερικο

Λογιστές στη Νέα Υόρκη

Απαιτείται 5ετής προϋπηρεσία

Η εταιρεία Trimworld Inc., που έχει την έδρα της στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής ενός στελέχους, το οποίο θα τηρεί λογιστικά βιβλία και θα ενισχύει το έργο του διευθυντή διοίκησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας απαιτείται τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.

Μισθός: 14$ ΗΠΑ/ώρα

Ωράριο: Πενθήμερο

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Τηλέφωνο: (212) 354-8973

Προθεσμία: Ανοιχτή