Εξωτερικο

Ρεσεψιονίστ σε γνωστό ξενοδοχείο στη Γαλλία

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών

Το ξενοδοχείο IBIS HOTEL, στο διαμέρισμα  Pays de La Loire βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής υπαλλήλων υποδοχής με προϋπηρεσία. Το εν λόγω ξενοδοχείο είναι μεγάλη αλυσίδα επεκτεινόμενη παγκόσμια.

 Μισθός: 1530 - 1600 EUR

 Ωράριο:  35 ώρες εβδομαδιαίως

 Προθεσμία: Ανοιχτές θέσεις

 Αποστολή βιογραφικών: https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/063GLRN