Εξωτερικο

Ελαιοχρωματιστές στη Γαλλία (κάτω Νορμανδία)

Μισθό έως €1.600 προσφέρει η κοινότητα Mortagne au Perche

Απαραίτητη η 12μηνη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

Ελαιοχρωματιστές θα προσλάβει η κοινότητα του Mortagne au Perche, στη Κάτω Νορμανδία.  Απαιτείται 12μηνη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο της θέσης. Η εν λόγω κοινότητα βρίσκεται 50 χιλιόμετρα από την πόλη Καέν (114.00κατ.).

Μισθός: 1481 - 1600 EUR (Μικτά - Μηνιαίως)

Προθεσμία: Ανοιχτή

Βιογραφικά: Accès à l´offre n° 063LNBC sur pole-emploi.fr

Επικοινωνία: [email protected]