Εξωτερικο

Υδραυλικοί και εγκαταστάτες στην Ελβετία

Τηλέφωνο, e-mail, υπεύθυνος επικοινωνίας

Πλήρες ωράριο, συμβάσεις αορίστου χρόνου

Πλήρες ωράριο και συμβάσεις αορίστου χρόνου προσφέρει σε υδραυλικούς και εγκαταστάτες η γερμανική εταιρεία WeDu.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Ελβετία. Δεν είναι κύριο προσόν, αλλά όσοι διαθέτουν άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας θα προτιμηθούν.

Οι θέσεις απαιτούν προϋπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό με φωτογραφία και πιστοποιητικά εργασίας.

  • Τηλέφωνο: +49 30 42081732
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας: Wendt