Εξωτερικο

Κενές θέσεις στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)

Θα υπογραφούν εξάμηνες συμβάσεις - Ολόκληρη η προκήρυξη

19/12/2019 | 06:00

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου επιθυμεί να απασχολήσει λογιστές για τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΡΙΚ.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
  • Γνώση Γερμανικών και Γαλλικών (επιθυμητό)
  • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Οργανωτική ικανότητα
  • Υπευθυνότητα

Εκτίμηση έναρξης εργοδότησης είναι η 1η Φεβρουαρίου 2020.

Η αρχική σύμβαση εργασίας είναι για έξι μήνες και μπορεί να ανανεωθεί για άλλους έξι μήνες.

Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στα 1.865 ευρώ.

Το ωράριο απασχόλησης είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.