Εξωτερικο

105 διοικητικοί υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προθεσμία εγγραφής

Θέσεις για διοικητικούς υπαλλήλους προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (ESPO).

Θα διεξαχθεί διαγωνισμός όπου με βάσει τίτλων σπουδών και εξετάσεων θα γίνει η πρόσληψη.

Απευθύνονται σε διοικητικούς με ομάδα καθηκόντων AD.

Συγκεκριμένα θα καλυφθούν 20 θέσεις στην AD9 και 85 θέσεις στην AD7.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο για έναν βαθμό και η επιλογή σας θα γίνει κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης.

Προσοχή: Η αίτηση δεν γίνεται να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

Βασικό προσόν είναι η γνώση δύο γλωσσών.

  • πρώτη γλώσσα επίπεδο Γ1 
  • δεύτερη επίπεδο Β2 (Αγγλικών, Γαλλικών)

Αιτήσεις έως την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.