Εξωτερικο

Ζητούνται λογιστές στη Νορβηγία

Αρμοδιότητες, προσόντα και προθεσμία

19/11/2019 | 18:30

Η ACCIONA είναι μια παγκόσμια εταιρεία με επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο στην αειφορία. 

Έχει ως κύριο στόχο την ανταπόκριση στις κύριες ανάγκες της κοινωνίας μέσω της παροχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποδομών, ύδατος και υπηρεσιών.

Αυτό το διάστημα προσλαμβάνει λογιστές για να στελεχώσει το αντίστοιχο τμήμα.

Αρμοδιότητες:

 1. Παροχή βοήθειας στη διεξαγωγή της ανάλυσης των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών 
 2. Διασφάλιση αξιοπιστίας
 3. Καταχώρηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
 4. Προετοιμασία των μηνιαίων αναφορών 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικών ή Λογιστικής
 • Γνώσεις Λογοστικής
 • Εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Μεταπτυχιακό με ειδίκευση Λογιστική (επιθυμητό)
 • Δεξιότητες SAP
 • Γνώση χειρισμού MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Νορβηγικών (επιθυμητό)
 • Γνώση Ισπανικών (επιθυμητό)

Υποβολή βιογραφικού: ΕΔΩ

Προθεσμία: Έως Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Τοποθεσία: Νορβηγία