Εξωτερικο

Γερμανία: 20 θέσεις για νοσηλευτές και μαίες - Προθεσμία

Απαιτούμενα προσόντα, παροχές - Στοιχεία επικοινωνίας

19/11/2019 | 06:00

Μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας, η AllcuraMed Personal GmbH, ζητά 10 νοσηλευτές και 10 μαίες για να εργαστούν σε διάφορες κλινικές.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής
  • Μεταπτυχιακό Νοσηλευτικής με διάφορες ειδικεύσεις
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση Γερμανικών
  • Εκτεταμένες γνώσεις στους αντίστοιχους τομείς

Παρέχονται μόνιμες συμβάσεις, ευελιξία ωραρίου, ιατρικές ασφαλίσεις, συμβολή στα έξοδα ταξιδιού, προμήθειες ρούχων εργασίας και εγγυημένες αμοιβές.

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Προθεσμία: Έως Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Τοποθεσία: Γερμανία