Εξωτερικο

Θέσεις εργασίας στην Αυστρία

Προσόντα, καθήκοντα και στοιχεία επικοινωνίας

Η εταιρεία, MSE Personal Service AG, προσλαμβάνει μηχανικούς διάφορων εγκαταστάσεων-δομικών έργων στην Αυστρία.

Προσόντα: 

  1. Τουλάχιστον ένα χρόνο εργασιακής εμπειρίας
  2. Αντίστοιχο πτυχίο
  3. Γνώση ξένων γλωσσών
  4. Γνώσεις στον τομέα της βιομηχανίας 
  5. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και διάφορων μηχανιμάτων 

Καθήκοντα: 

  • Επαγγελματική λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και επίβλεψη αυτών
  • Χείριση του συστήματος εκσκαφέων, φορτωτών, τροχοφόροι φορτωτές και παρόμοια μηχανήματα κατασκευής
  • Συνεργασία στο εργοτάξιο

 Διάρκεια: 1 χρόνο

Τοποθεσία: Αυστρία  

Προθεσμία: έως 20 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

E-mail: application@mse-personal.com

Τηλέφωνο: 423 375 11 11