Εξωτερικο

Θέσεις για τεχνικούς- μηχανικούς Η/Υ στη Γερμανία

Προσόντα, καθήκοντα, μισθός, προθεσμίες και e-mail

Ειδικότητα: Μηχανικοί - τεχνικοί Η/Υ

Ιδιαίτερες γνώσεις: Φορητοί υπολογιστές

Τοποθεσία: Βρέμη, Γερμανίας

Καθήκοντα:

 • Σχεδίαση, προγραμματισμός και βελτιστοποίηση προγραμμάτων CNC
 • Ανεξάρτητη επεξεργασία των εντολών εργασίας σε ατομική και μικρή παρτίδα παραγωγής
 • Εγκατάσταση, προγραμματισμός και λειτουργία των ελεγχόμενων εργαλείων 
 • Έλεγχος και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας όσον αφορά την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
 • Έλεγχος εξαρτημάτων για την ακρίβεια, την κατάσταση και την πληρότητα
 • Βελτιστοποίηση αντιστοίχισης κατασκευής
 • Ποιοτικός έλεγχος και παρακολούθηση

 Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο μηχανικού-τεχνικού
 2. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (Αγγλικών και Γερμανικών)
 3. Υποχρεωτική η σχετική εργασιακή εμπειρία
 4. Εμπειρία στη λειτουργία μηχανών τόρνευσης και φρεζαρίσματος ελεγχόμενων με CNC
 5. Ικανότητα στην ανάγνωση και κατανόηση τεχνικών σχεδίων και οδηγιών εργασίας

Μισθός: 2.400€ ακαθάριστο μηνιαίο 

Προθεσμία: έως 18 Δεκεμβρίου 2018

E-mail: ZAV-IPS- [email protected]

Κωδικός αναφοράς: NSB-180917-BAU (+ βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή)