Εξωτερικο

Μηχανικοί ηλιακών εγκαταστάσεων στη Γερμανία

Προσόντα, τηλέφωνα, e-mail

Ο οργανισμός, EnerSolve GmbH, διαθέτει θέσεις εργασίας για μηχανικούς εγκαταστάσεων ηλιακών συστημάτων.

Η εταιρεία προσφέρει:

  1. Ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση
  2. Μόνιμη εργασία
  3. Αύξηση της αμοιβής

Καθήκοντα: 

  • Κατασκευή εγκαταστάσεων με κλειστό κύκλωμα για συστήματα ανανεώσιμης θέρμανσης
  • Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ηλιακών συλλεκτών
  • Κατασκευή υδραυλικών σταθμών
  • Δυνατότητα εξωτερικής συναρμολόγησης με ειδική αμοιβή

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης 

Ιστοσελίδα εταιρείας: ΕΔΩ

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 0561/7662525-0

E-mail: info@enersolve.de