Εξωτερικο

Βρετανία: Θέσεις για κοινωνικούς λειτουργούς

Καθήκοντα, ποροσόντα, απολαβές, e-mail, τηλέφωνο

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός "Dorset Country Council" αναζητά υποψηφίους με πτυχίο κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής εργασίας και ειδίκευση στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, κυρίως αυτισμός.

 Καθήκοντα: 

  • Ειδική μεταχείρηση, ιδιαίτερες ασκήσεις
  • Προστασία και περίλθαψη των παιδιών
  • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 
  • Εγγραφή στο HCPC
  • Εκπλήρωση των ταξιδιωτικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης θέσης
  • Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων

Θα υπάρξει μηνιαία επίβλεψη σε μια φιλική και υποστηρικτική ομάδα, με πολλές ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης.

Συνεχόμενες αξιολογήσεις επαγγελματικής εξέλιξης δύο φορές το χρόνο.

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης - Μερική 

Μισθός: Μη καθορισμένος (θα παίξει ρόλο το επίπεδο γνώσεων και τα χρόνια εμπειρίας)

Προθεσμία: Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες: 

E-mail: e.kopecky@dorsetcc.gov.uk

Τηλέφωνο: 01305 216608