Εξωτερικο

Θέσεις εργασίας, άμεσα, στη Eurostat

Ολόκληρη η προκήρυξη - Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση πίνακα 25 επιτυχόντων υποψηφίων προκειμένου να προσλάβει 12 διοικητικούς υπαλλήλους σε επίπεδο AD 8 πραγματοποιεί η Eurostat.

Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν:

 • στον τομέα των εθνικών λογαριασμών,
 • του ισοζυγίου πληρωμών,
 • των τιμών και
 • της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος/των στατιστικών δημόσιων οικονομικών

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

 • Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των εθνικών λογαριασμών
 • Αρμόδιος κατά χώρα υπάλληλος για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ)
 • Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στατιστικών για τις τιμές
 • Αρμόδιος κατά χώρα υπάλληλος για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
 • Μεθοδολόγος στον τομέα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)
 • Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στατιστικών δημόσιων οικονομικών
 • Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών

Σημειώστε:

 • Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ετών

Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική)
 • Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα των οικονομικών επιστημών, των μαθηματικών ή της στατιστικής, όταν η κανονική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής, ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στον τομέα των οικονομικών επιστημών, των μαθηματικών ή της στατιστικής, και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 9ετή επαγγελματική πείρα πλήρους απασχόλησης μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων που περιγράφονται στην αντίστοιχη επικεφαλίδα

Προθεσμία: 06/09/2018 (παράταση)

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη (στα ελληνικά), ΕΔΩ