Εξωτερικο

Προσλαμβάνουν Έλληνες εταιρείες στο εξωτερικό

Βασικό κριτήριο επιλογής η γνώση της ελληνικής γλώσσας

Ανοίξτε τα ενεργά links και πατήστε το κουμπί "κόστος ζωής" ανά δημοσίευση

Σημαντικές ευκαιρίες για δουλειά προσφέρουν σε Έλληνες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Οι θέσεις διατίθενται σε Γερμανία, Ολλανδία και Μ. Βρετανία. 

Οι εταιρείες αυτές -για τους δικούς τους εμπορικούς ή άλλους λόγους- προτάσσουν στην διαδικασία επιλογής Έλληνες ή Ευρωπαίους υπηκόους που μιλούν άπταιστα ελληνικά.

Δείτε ποιές είναι (παντώντας πάνω στα ενεργά links):