Εξωτερικο

Προσωπικό δέκα ειδικοτήτων στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

Με έδρα την Ελλάδα - Δείτε τις θέσεις αξιοποιώντας τους ενεργούς συνδέσμους

''Τέλος χρόνου'' για τις θέσεις 10 ειδικοτήτων που παρέχει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στην Ελλάδα.

Δείτε όλες τις θέσεις που προσφέρονται αυτή την περίοδο, αξιοποιώντας τους ενεργούς συνδέσμους:

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 31/05/2018