Δημόσιο

3 συμβάσεις στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

Στον διαγωνισμό προτάσσονται όσοι τεκμηριώσουν το κριτήριο της εντοπιότητας.
30/07/2018 | 11:26

Διαδικασία πρόσληψης τριών υπαλλήλων πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι ΑΕΙ ήΤΕΙ, ειδικότητας Γεωπονίας, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Στον διαγωνισμό προτάσσονται όσοι τεκμηριώσουν το κριτήριο της εντοπιότητας.

Πατήστε δεξιά στο βελάκι της ειδικότητας για να δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.