Εξωτερικο

31 Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από την Ελληνική Αντιπροσωπεία - Απορρόφηση σε πλήθος διοικητικών θέσεων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MEA E.E.), εκκινεί διαδικασία πρόσληψης 31 Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τις 26 Μαρτίου 2018 προκηρύσσονται 14 θέσεις, ενώ για τις 25 Απριλίου οι υπόλοιπες 17.

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν, ΕΔΩ. (αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Προθεσμία

Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 26η Μαρτίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018, ενώ για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Απριλίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 18 Απριλίου 2018.

Αποστολή βιογραφικών/αιτήσεων: admin@rp-grece.be (υπόψη κας Στάχταρη)

Πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη