Εξωτερικο

25 υπάλληλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων έως 23 Ιανουαρίου

Με τον νέο διαγωνισμό θα προσληφθούν γλωσσολόγοι

Διαγωνισμό για την επιλογή 36 υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι επιτυχόντες του γενικού διαγωνισμού θα ενταχθούν σε εφεδρικό πίνακα και εν συνεχεία – ανάλογα με τις ανάγκες – θα προσληφθούν ως «Βοηθοί στο γλωσσικό κλάδο», πρωτίστως στο Ευρωκοινοβούλιο.

Κατανομή θέσεων ανά γλώσσα
Βουλγαρική5
Γερμανική  5
Αγγλική 8
Γαλλική5
Ρουμανική  6
Σουηδική    7

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως 23 Ιανουαρίου, στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντασ το κουμπί «Δείτε το έγγραφο»