Εξωτερικο

Europass: Το "διαβατήριο" για να βρεις δουλειά στην Ευρώπη

Τι περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό βιογραφικό

Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του Europass στη διεύθυνση: europass.cedefop.europa.eu.

Ευρεία χρήση στο πεδίο της επαγγελματικής κινητικότητας βρίσκει το ευρωπαϊκό βιογραφικό Europass. Όπως αναφέρει και ο επίσημος ιστότοπος του Europass, (europass.cedefop.europa.eu), πρόκειται για πέντε έγγραφα που σας βοηθούν να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη.

Ένας πλήρης φάκελος Europass περιλαμβάνει:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Διαβατήριο γλωσσών
  • Κινητικότητα Europass
  • Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
  • Παράρτημα διπλώματος

Το διαβατήριο γλωσσών είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων. Η κινητικότητα Europass καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό. Το παράρτημα διπλώματος περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας διαβατήριο γλωσσών Europass σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα παραδείγματα και τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση: europass.cedefop.europa.eu.

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για το ευρωπαϊκό βιογραφικό στο πεδίο "Βιογραφικό Europass".