Πρόσωπα

Χαράλαμπος Ντόλκας: «Όραμα, μία Δημόσια Διοίκηση πολύτιμη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»

Μιλάει στο workenter o πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (τομδδα)

"Απαιτείται η κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας"

Μπορεί ένα ανώτατο στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης να λειτουργήσει όπως ένας ικανός μάνατζερ, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις αξιώσεων; Η απάντηση είναι «ναι, μπορεί», σύμφωνα με τον κ. Χαράλαμπο Ντόλκα, αρκεί το ελληνικό Δημόσιο να υιοθετήσει -επιτέλους- τις διεθνείς πρακτικές, «προτυπο-ποιώντας» ΟΛΕΣ τις λειτουργίες του, αναδεικνύοντας παράλληλα τα στελέχη του.

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (τομδδα), σε συνέντευξή του στο workenter.gr -με αφορμή το 3ο Ετήσιο Συνέδριο του ΤΟΜΔΑΑ -, δεν κρύβει ότι οραματίζεται «μία Δημόσια Διοίκηση που λειτουργεί αποτελεσματικά και αθόρυβα όλο το χρόνο και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον πολίτη διευκολύνοντας τη ζωή του και στην επιχείρηση διευκολύνοντας την ανάπτυξή της».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αρκούν τα βήματα που έχουν γίνει για να ξεφύγει το ελληνικό Δημόσιο από το φάσμα του «μεγάλου ασθενούς;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παρότι έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ανάπτυξη μιας Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα ενός Δημόσιου Τομέα για τον οποίο τόσο τα στελέχη του όσο και οι πολίτες θα αισθάνονται υπερήφανοι, έχει πολύ δρόμο και θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια.

Επιγραμματικά θα αναφέρω ότι απαιτεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα έχει τη συναίνεση μεγάλης πλειοψηφίας στη Βουλή, για να είναι εξασφαλισμένη η διάρκειά του και να αποφεύγονται οι συχνές τροποποιήσεις του, θα περιλαμβάνει ουσιαστική αναδιοργάνωση των υπουργείων και αποτελεσματικό συντονισμό του κυβερνητικού έργου και θα διασφαλίζει μία σταθερή δομή που δεν θα αλλάζει σε κάθε πολιτική αλλαγή ή ανασχηματισμό. Αυτό το σχέδιο πρέπει να αξιοποιεί τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς, να υιοθετεί τις σύγχρονες τάσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να εξασφαλίζει την απλοποίηση και προτυποποίηση όλων ανεξαρτήτως των διαδικασιών.

Θα προβλέπει επίσης την προσέλκυση των καλύτερων στελεχών, θα δίνει πλήρη υποστήριξη και κίνητρα για την ανάπτυξή τους και θα διασφαλίζει ότι οι επικεφαλής της διοικητικής πυραμίδας ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι κάθε δημόσιου φορέα θα είναι ικανοί και αποτελεσματικοί.

Σας ικανοποιεί το ποσοστό ένταξης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέσεις ευθύνης του Δημοσίου;

Είναι θετικό το γεγονός ότι πριμοδοτούνται οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ για την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι σε βάθος χρόνου το ποσοστό των αποφοίτων της Σχολής σε θέσεις ευθύνης θα αυξάνεται. Αντίστοιχη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εμπειρία και στην αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης. Το ζητούμενο τελικά είναι ένα σώμα ανωτάτων δημοσίων υπαλλήλων με επιστημονικές γνώσεις που θα είναι και ικανοί μάνατζερς.

Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της πολυνομίας και των συναρμοδιοτήτων;

Αυτά τα φαινόμενα στα οποία αναφερθήκατε, αποτελούν πράγματι δύο από τους μεγαλύτερους περιορισμούς στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Δύο περιορισμούς που δεν θα τους ξεπεράσουμε εύκολα. Στην πατρίδα μας, το πλήθος των νόμων και η επικάλυψή τους καθιστά την εφαρμογή τους προβληματική. Απαιτείται η κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αποτελεί ένα γιγάντιο έργο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την σχεδίαση και υιοθέτηση ενός φιλόδοξου προγράμματος, τη συστηματική εφαρμογή του και την τελική έγκρισή του από τη Βουλή, πάλι με μεγάλη πλειοψηφία, ώστε να αποτελέσει σταθερή βάση για πολλά χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό βήμα θα είναι επίσης η εφαρμογή του νόμου 4048/2012 για την «καλή νομοθέτηση» που σήμερα τυπικά ισχύει, αλλά δεν εφαρμόζεται.

Όσον αφορά τις συναρμοδιότητες χρειάζεται η τολμηρή αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Περιφέρειες – Δήμοι) κατά τομέα δημόσιας πολιτικής, με στόχο την Πολυ-επίπεδη Διακυβέρνηση, ώστε να επιτευχθεί ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά και συντονισμός και διαλειτουργικότητα όλων των φορέων του ενιαίου διοικητικού συστήματος της χώρας.

Υστερεί ή όχι ένα στέλεχος της δημόσιας διοίκησης έναντι ενός συναδέλφου του από τον ιδιωτικό τομέα;

Και στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα υπάρχουν μέτρια, ικανά και εξαιρετικά ικανά στελέχη. Τα ενδιαφέροντα ερωτήματα σε σχέση με την απόδοση των στελεχών είναι: πώς επιλέγονται, πώς υποστηρίζεται η ανάπτυξή τους, πώς επιβραβεύονται και τέλος πώς δίνεται στα ικανά στελέχη η δυνατότητα πρωτοβουλιών. Προσωπικά, έχω συναντήσει και έχω συνεργασθεί με εξαιρετικά στελέχη και στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα. Η υποστήριξη που παίρνει ένα στέλεχος στον Ιδιωτικό τομέα, για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του είναι μεγάλη, τόσο με τη διαρκή ενδοεταιρική ή και ευρύτερη εκπαίδευση όσο και με ευκαιρίες μετακίνησης και απόκτησης εμπειριών. Έτσι θα δείτε, ως παράδειγμα, ένα μηχανικό ή ένα στέλεχος της οικονομικής διεύθυνσης να εξελίσσεται σε στέλεχος πωλήσεων και να σταδιοδρομεί μέχρι την ανώτατη βαθμίδα.

Το πρόβλημα στο Δημόσιο Τομέα δεν είναι η απουσία ικανών στελεχών, αλλά το γεγονός ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές προσωπικού δεν συμβάλλουν στην ανάδειξή τους.

Πώς οραματίζεστε το ανθρώπινο δυναμικό τα επόμενα (πολλά) χρόνια;

Αυτή είναι μία πολύ σημαντική ερώτηση γιατί βάζει την προοπτική του μέλλοντος, που πιστεύω ότι θα ήταν καλό να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις.

Εγώ οραματίζομαι μία Δημόσια Διοίκηση που λειτουργεί αποτελεσματικά και αθόρυβα όλο το χρόνο και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον πολίτη διευκολύνοντας τη ζωή του και στην επιχείρηση διευκολύνοντας την ανάπτυξή της.

Σε αυτή τη Δημόσια Διοίκηση τα στελέχη διαθέτουν όλα τα προσόντα που απαιτεί η θέση τους, έχουν σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας, διαθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και έχουν αποκτήσει πολύ υψηλό κύρος στην κοινωνία.

Για να φθάσουμε όμως εκεί, πρέπει να προηγηθούν αυτά που ανέφερα στο πρώτο ερώτημά σας, με την εφαρμογή ενός σχεδίου αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης, που θα περιλαμβάνει σύγχρονες πολιτικές προσωπικού με έμφαση στην εξέλιξη και ανάδειξη των ικανών στελεχών.

Συνέντευξη στον Πέτρο Παπαβασιλείου