Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 6.000 νέες προσλήψεις με μισθό έως €1.600

Ποιούς αφορά, κριτήρια, δικαιολογητικά - Ειδική επεξεργασία workenter

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη, (28/11), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, από την πλευρά των εργοδοτών, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, που καταλήγει στην πρόσληψη 6.000 ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών. 

Σημειώστε ότι το πρόγραμμα θα «σπάσει» σε δύο κύκλους (6.000 και 4.000 θέσεις), αντίστοιχα.

Η απόφαση για την έκδοση του προγράμματος 6.000 προσλήψεων του ΟΑΕΔ, μέσω επιχορήγησης επιχειρήσεων, έχει δημοσιευθεί και περιλαμβάνει ουσιαστικά όλα τα κρίσιμα σημεία της αναμενόμενης προκήρυξης.

Δικαιούχοι:

  • 6.000 άνεργοι ηλικίας έως 39 ετών
  • Απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ
  • Άνεργοι επιστήμονες, κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

  • Μεταποίηση-Βιομηχανία
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Υλικά-Κατασκευές
  • Εφοδιαστική αλυσίδα
  • Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής

Σημειώστε ότι, οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει: 1) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, 2) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης και 3) να είναι ηλικίας έως 39 ετών.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από το ΚΠΑ2 (της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου θα απασχοληθούν), σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες.

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες. Μετά τη λήξη των 12 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τις θέσεις για επιπλέον 3 μήνες.

Δείτε τα στοιχεία του προγράμματος στην ειδική πλατφόρμα του workenter που ακολουθεί.