Προγράμματα Εργασίας

Πρόγραμμα: Κατάρτιση ανέργων με αμοιβή €1.380 (παράταση)

Ποιοι και πως συμμετέχουν, προσόντα και δικαιολογητικά

Παρατείνεται έως τις 6 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα (€1.380) για 1.000 ανέργους που επιθυμούν κατάρτιση στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.Το πρόγραμμα προσφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Η δράση ΕΣΠΑ αφορά νέους ηλικίας 18-24 ετών που διαθέτουν δίπλωμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι καταρτιζόμενοι θα εργαστούν σε επιχειρήσεις των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Αν.Μακεδονίας, Θράκης, Δυτ.Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
  • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το μητρώο του ΣΕΠΒΕ
  • Δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
  • Εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Ολόκληρο το πρόγραμμα, ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τις προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής.